Fan-Club

Aktuellt

 

FAN-Clubs sjätte möte äger rum lördagen den 10 mars 2018 tema Säkerhet och Trygghet. Se årets AGENDA HÄR

 

Bilder från årsmötet mars 2017 ligger nu uppe i bildgalleriet!

 

 

Angående certifiering för estitiska injektionsbehandlingar

PRESSMEDDELANDE

 

 

 

____________________

 

Se bilder från tidigare årsmöten

 

BILDGALLERIET

FAN CLUB är en intresseförening och nätverk för legitimerade sjuksköterskor som är

injektionsbehandlare. Vi vill på detta sätt höja nivån på vår specialitet.

 

Syftet med klubben är kollegial rådgivning och erfarenhetsutbyte och under våren

bjuda in aktuella föreläsare till en utbildningsdag. Det blir även temakvällar.

 

Medlemsavgiften är 200 kronor per år.

Utbildningsdagar och temakvällar till självkostnadspris.

Tag chansen att redan nu påverka intresseområden.

 

Maila in din intresseanmälan -med namn, adress och arbetsplats - till:

 

AnnMargrethe Ericsson, ame@injectionservice.se

Charlotte Blomberg, lotteblomberg@gmail.com

 

Vi som önskar dig välkommen är:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnnMargrethe Ericsson (tv), Charlotte Blomberg (th) samt

Cecilia Viking (södra Sverige) och Ulrika Iversen (Norra Sverige)

Copyright 2017 © All Rights Reserved