BLI MEDLEM


Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Utbildningsdagar och temakvällar till självkostnadspris.Tag chansen att redan nu påverka intresseområden.

Maila in din intresseanmälan med namn, adress och arbetsplats till:

AnnMargrethe Ericsson, ame@injectionservice.se

Charlotte Blomberg, lotteblomberg@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL FAN CLUB

 

FAN CLUB är en intresseförening och nätverk för legitimerade sjuksköterskor som är injektionsbehandlare.

Vi vill på detta sätt höja nivån på vår specialitet.

 

Syftet med klubben är kollegial rådgivning och erfarenhetsutbyte och under våren bjuda in aktuella föreläsare till en utbildningsdag.